ВП «Шахта «Ломоватська»» ДП «Первомайськвугілля»

Характеристика місця, де стався нещасний випадок

ВП «Шахта «Ломоватська»» ДП «Первомайськвугілля» введена в експлуатацію в 1958 році з виробничою потужністю 450 тис. тонн вугілля на рік.

Шахтне поле розкрите двома центрально-здвоєними стволами (клітьовим і скіповим), пройденими до глибини 400 м. Схема провітрювання шахти комбінована, система вентиляції – всмоктувальна. Провітрювання шахти здійснюється вентиляційною установкою ВУПД-2,4, встановленою на скіповому стволі.

Шахта небезпечна за раптовими викидам вугілля і газу. Всі вугільні пласти небезпечні за вибуховістю вугільного пилу.

Нині роботи ведуться на північному крилі шахтного поля гор. 400 м по пласту m3 потужністю 0,73-0,80 м при куті нахилу 5-7°.

У процесі видобутку вугілля виникають випадки завалювання покрівлі в місцях створення тріщин механічного походження.

На шахті функціонує одна дільниця з видобутку вугілля, одна підготовча дільниця і вісім допоміжних дільниць та цехів.

Нещасний випадок стався в північній лаві пл. m3 гор. 400 м, де покрівля характеризується розвитком тріщин механічного розвантаження, через що утворюються заколи вздовж очисного вибою. У зв’язку з цим передбачається кріплення очисного вибою металевими стійками 5 ТУ-20, що встановлюються під дерев’яний розпил с частковою затяжкою покрівлі.

До настання нещасного випадку очисний вибій був закріплений металевими стійками, встановленими під дерев’яний підпалок, що не повною мірою відповідає технологічній проектній документації.

Обставини, за яких стався нещасний випадок

Старший гірничій майстер Левчак В. І. видав ланці ГРОЗ дільниці №4 (ланковий Бурдим С. М.) у кількості 10 чоловік, у тому числі і Т., наряд на виконання робіт. Згідно з нарядом, передбачалося виконання робіт з доставки матеріалів у лаву, видобуток вугілля струговою установкою УСТ-4. Роботами в зміні керував Левчак В. І.

Ланковий Бурдим С. М. зробив розстановку ГРОЗ за робочими місцям і вони приступили до видобутку вугілля з четвертого риштака вверх. Після того, як завантажили вугіллям і відправили партію вагонів, робітники здійснили заміну нової партії вагонів. При зупиненому конвеєрі в лаві вели роботи з зачистки лави, перекріплення та кріплення нової дороги. Після завантаження другої партії вагонів, роботу конвеєра було призупинено. У лаві велися роботи з кріплення лави і посадки покрівлі в районі 40 риштака. Роботи в цьому місті виконували Т. і Шаматрін В. А. Нижче них працював ГРОВ Оковитий І. Б. ГРОВ Т. піднявся в район 50-53 риштаків для подальшого виконання робіт. Подали чергову партію порожніх вагонів, старший гірничий майстер Левчак В. І. дав команду роботу з посадки покрівлі призупинити і поліз на верх лави, щоб передати стан по лаві для наступної зміни.

За командою ланкового Бурдима С. М. включили в роботу конвеєр УСТК і почали виїмку вугілля стругом. У цей час почувся раптовий удар і скреготіння. Ланковий Бурдим С. М. зробив перекличку по лаві. ГРОВ Оковитий І. Б. відповів, що нижче нього все нормально. Бурдим С. М. запитував далі і йому сказали, що не відгукується ГРОВ Т. Коли робітники очисного вибою, які були в лаві, підлізли в район 50-53 риштака, то побачили, що ГРОВ Т. був затиснутий між підошвою пласта і зміщеним блоком порід покрівлі. Самотужки дістати потерпілого не вдалося. Про нещасний випадок повідомили старшого гірничого майстра, який знаходився на апаратурі управління стругом. Левчак В. І. повідомив про нещасний випадок керівництво шахти.

Були викликані відділення 2 ДГРС і реанімаційна група. Після визволення потерпілого з-під обвалу, лікар реанімаційної групи констатував його смерть.

Причини настання нещасного випадку

Обстеживши місце нещасного випадку, вивчивши технічну документацію, опитавши осіб, причетних до нещасного випадку, враховуючи вплив небезпечного та шкідливого виробничого фактора, висновок Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи №1221 від 14.09.2012 року, комісія встановила, що причинами нещасного випадку є:

Основні:

Технічна:

Невідповідність технологічного процесу вимогам безпеки в частині недостатньої щільності кріплення лави у зоні розвитку тріщин механічного розвантаження по покрівлі. Порушення вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці»; п. 1 гл. 4 р. V; п. 1 гл. 5 р. ІV; п. 17 гл. 4 р. V; п. 26 гл. 4 р. V «Правил безпеки у вугільних шахтах».

Організаційні:

1. Порушення технологічного процесу в частині вилучення стійок кріплення з завальної сторони лави без використання підручних засобів.

2. Порушення вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці»; п. 1 гл. 5 р. IV; п. 17 гл. 4 р. V «Правил безпеки у вугільних шахтах».

Супутні:

Організаційні:

1. Невиконання посадових обов’язків ІТП дільниці – відсутність належного контролю за виконанням робіт з кріплення очисного вибою і за посадкою покрівлі. Порушення ст. 14 Закону України «Про охорону праці», ст. 41 Гірничого Закону України.

2. Невиконання вимог інструкції з охорони праці в частині дотримання нормативних актів і технічної документації з безпечної технології робіт. Порушення ст. 14 Закону України «Про охорону праці», ст. 41 Гірничого Закону України, п. 1.11.2 Інструкції з охорони праці гірника очисного забою.

Заходи з усунення причин нещасного випадку

Директору ВП «Шахта «Ломоватська»»:

1. Усунути порушення вимог нормативних актів з охорони праці, що були виявлені під час спеціального розслідування. Термін – до початку виконання робіт.

2. Організувати позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства, які за висновком комісії причетні до нещасного випадку. Термін – протягом місяця.

Головному інженеру і начальникам дільниць:

1. Технічну документацію на ведення гірничих робіт привести відповідно до фактичних гірничо-геологічних умов. Термін – протягом трьох діб.

2. Забезпечити дотримання технологічної проектної документації щодо проведення перевірки стійкості боків і обстукування й оббирання породи, що нависла та відшарувалася в місці ведення робіт засобами, що передбачені технологічною проектною документацією та призначені для цих цілей. Термін – постійно.

Заступнику директора з виробництва, начальникам дільниць:

1. Провести позапланові інструктажі з працівниками шахти щодо дотримання паспортів при веденні гірничих робіт. Термін – протягом трьох діб.

2. Посилити контроль з боку змінного нагляду підприємства за трудовою і виробничою дисципліною, звернувши особливу увагу на недопущення перебування або ведення робіт у підземних виробках, стан яких становить небезпеку для працівників за винятком робіт щодо усунення цих небезпек. Термін – постійно.

3. Роботи в складних гірничо-геологічних умовах та посадочні роботи в лаві вести за постійної присутності осіб нагляду дільниці №4, за умови забезпеченості змінним запасом кріпильних матеріалів. Термін – постійно.

4. З причинами, обставинами і заходами щодо виникнення подібних випадків ознайомити робітників підприємства. Термін – протягом трьох діб.

Заступнику директора з виробництва, начальнику дільниці №4:

1. Забезпечити робітників дільниці №4 необхідними допоміжними пристроями (гачками довжиною 0,6 м) для вилучення стійок кріплення, що передбачені технічною документацією. Термін – до початку виконання робіт.

2. Забезпечити відомчий нагляд за станом безпечного ведення гірничих робіт у частині забезпечення 7 північної лави пл. m3 гор. 400 м необхідною кількістю стійок ОКУ-02 і 5ТУ-20. Термін – постійно.

Висновки комісії

Оглянувши місце, опитавши осіб, які причетні до нещасного випадку, вивчивши облікову і технічну документацію, з’ясувавши обставини і причини нещасного випадку, враховуючи вплив небезпечного та шкідливого факторів, на підставі пп. 1 п. 15 Порядку розслідування, комісія зі спеціального розслідування дійшла висновку, що даний нещасний випадок пов’язаний з виробництвом і підлягає обліку у ВП «Шахта «Ломоватська»».

Комісія вважає, що особами, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку, є:

1. Старший гірничий майстер дільниці №4 Левчак В. І., який був безпосереднім керівником робіт у зміні та:

– не вжив оперативних заходів щодо посилення кріплення у зоні тріщин механічного розвантаження по покрівлі;

– не забезпечив контроль у зміні за дотриманням робітниками технології робіт, передбаченої технічною документацією та виконання ними вимог інструкцій з охорони праці за їхніми професіями.

Порушення вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці», ст. 41 Гірничого Закону України, п. 1. гл. 5 р. ІV; п. 11 гл.5 р. ІV; п. 1 гл. 4 р. V; п. 17 гл. 4 р. V; п. 26 гл. 4 р. V Правил безпеки у вугільних шахтах, пп. 2.33, 2.34, 2.40, 2.40.1 Посадової інструкції гірничого майстра з видобутку вугілля з правом видачі нарядів, затвердженої директором ВП «Шахта «Ломоватська»» ДП «Первомайськвугілля» 06.04.2011 року.

2. В.о. начальника зміни Голенко С. В., який на неналежному рівні в зміні здійснював контроль за процесом із видобутку вугілля в 7 північній лаві пл. m3 гор. 400 м, відповідно до розробленої технології, що передбачена ТПД.

Порушення вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці», ст. 41 Гірничого Закону України, п. 1 гл. 5 р. IV; п. 1 гл. 4 р. V; п. 17 гл. 4 р. V; п. 26 гл. 4 р. V Правил безпеки у вугільних шахтах, пп. 2.3, 2.8 Посадової інструкції начальника зміни, затвердженої директором ВП «Шахта «Ломоватська»» ДП «Первомайськвугілля» 06.04.2011 року.

3. Начальник дільниці Донченко В. М., який:

– не забезпечив виконання працівниками дільниці робіт технологічного процесу з видобутку вугілля з дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці та технічної документації;

– не забезпечив робітників очисного вибою, відповідно до технічної документації, необхідними допоміжними засобами (гачками довжиною 0,6 м).

Порушення вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці», ст. 41 Гірничого Закону України, п. 1. гл. 5 р. ІV; п. 1 гл. 4 р. V; п. 17 гл. 4 р. V; п. 26 гл. 4 р. V Правил безпеки у вугільних шахтах, пп. 2.3, 2.12, 2.15 Посадової інструкції начальника дільниці з видобутку вугілля, затвердженої директором ВП «Шахта «Ломоватська»» ДП «Первомайськвугілля» 06.07.2011 року.

4. Заступник директора з виробництва Горбатенко С. П., який:

– не забезпечив виробничу діяльність дільниці №4 відповідно до затвердженої технології робіт, законодавчих і нормативних актів з охорони праці.

Порушення вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці», ст. 41 Гірничого Закону України, п. 1 гл. 5 р. ІV Правил безпеки у вугільних шахтах, пп. 2.1.1 Посадової інструкції заступника директора з виробництва, затвердженої директором ВП «Шахта «Ломоватська»» ДП «Первомайськвугілля» 01.03.2011 року.

5. Головний інженер Ляшенко В. Б., який:

– не забезпечив виконання робіт на дільниці №4 з дотриманням вимог технічної документації.

Порушення вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці», ст. 41 Гірничого Закону України, п. 1 гл. 5 р. ІV Правил безпеки у вугільних шахтах, пп. 2.2.1, 2.2.7 Посадової інструкції головного інженера, затвердженої директором ВП «Шахта «Ломоватська»» ДП «Первомайськвугілля» 02.03.2011 року.

Враховуючи ступінь відповідальності за нещасний випадок, комісія пропонує:

1. Розглянути питання доцільності перебування на займаній посаді старшого гірничого майстра дільниці №4 Левчака В. І.

2. Розглянути питання доцільності перебування на займаній посаді в.о. начальника зміни Голенка С. В.

3. Притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника директора з виробництва Горбатенка С. П.

4. Притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника дільниці №4 Донченка В. М.

5. Притягнути до дисциплінарної відповідальності головного інженера Ляшенка В. Б.

Варто зазначити, що посадові особи Ляшенко В. Б., Горбатенко С. П., Донченко В. М., Голенко С. В., Левчак В. І. були притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.

Члени комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку зустрілися з членами родини потерпілого, розглянули питання надання матеріальної та соціальної допомоги, роз’яснили їм їхні права у зв’язку з настанням нещасного випадку, згідно з чинним законодавством.

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика