Тренди Держгірпромнагляду у 2013 році. Пріоритети. Цілі. Напрямки

Державна служба гірничого нагляду і промислової безпеки підбила підсумки своєї роботи у 2012 році та визначила пріоритети для роботи в 2013-му. Під час засідання підсумкової колегії перший заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан зазначив, що відправною точкою роботи у звітному періоді було виконання програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Наразі ми спробуємо окреслити основні напрямки діяльності Держгірпромнагляду на 2013 рік. Чого чекати і до чого готуватися роботодавцям та спеціалістам з охорони праці?

Опрацювання законопроекту «Про основні засади промислової безпеки»

З метою закріплення і визначення на законодавчому рівні терміна «промислова безпека», Держгірпромнагляд опрацьовує законопроект «Про основні засади промислової безпеки», що регулюватиме правові й організаційні засади функціонування промислової безпеки, сприятиме запровадженню чіткої збалансованої системи нагляду у сфері промислової безпеки. Проект документа поданий до профільного комітету Верховної Ради України.

Збільшення розміру штрафних санкцій

Максимальний розмір адміністративного стягнення нині складає 1700 грн. Це стало можливим з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці й охорону надр» у 2012 році. Так, шляхом збільшення штрафних санкцій за порушення вимог законодавства, у цьому році впроваджений додатковий інструмент підвищення відповідальності посадових осіб і працівників за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці й охорони надр.

Перевірка раніше виданих приписів

Держгірпромнагляд заявив, що відтепер буде більш пильно слідкувати за виконанням раніше виданих приписів. Відповідне рішення було прийняте під час колегії. Відтепер це буде один з критеріїв, відповідно до якого оцінюватиметься робота інспекторів і територіальних органів.

Зниження рівня виробничого травматизму

У 2012 році загальна кількість травмованих на виробництві порівняно з 2011-м зменшилась на 841 нещасний випадок, або 8%, а кількість травмованих на виробництві зі смертельним наслідком – на 62 випадки, або 9%. 71% нещасних випадків зі смертельним наслідком стався внаслідок організаційних причин.

Зниження рівня виробничого травматизму у вугільній галузі

У 2012 році у вугільній галузі, на тлі збільшення видобутку вугілля на 3,7 млн тонн, збереглась позитивна тенденція до зниження рівня виробничого травматизму як загального, так і зі смертельними наслідками. Проте серед загиблих працівників усіх галузей промисловості України шахтарі складають 19,4%, або майже кожен п’ятий.

Відновлення промислової медицини

Фіксується високий рівень смертності шахтарів на підземних роботах через серцево-судинні захворювання. Унаслідок цього в 2012 році померли 16 гірників. Держгірпромнагляд переконаний, що цю проблему можна вирішити шляхом відновлення промислової медицини й активізації роботи медично-інженерних бригад. Проблема буде вирішуватися спільно з соціальними партнерами і МОЗ України.

Продовжити впровадження системи УТАС

Впровадження уніфікованої системи диспетчерського контролю й автоматизованого управління гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на 32 вугільних шахтах стало дієвим чинником для запобігання вибухам, пожежам і аваріям на шахтах. Державним бюджетом України на 2013 рік для Держгірпромнагляду передбачені видатки на впровадження і модернізацію систем УТАС у розмірі 160 млн грн, що дозволить встановити УТАС ще на трьох шахтах, ще на двох – модернізувати. Нині триває робота щодо створення Центру комплексної безпеки вугільних підприємств, що здійснюватиме постійний моніторинг і контроль за безпечним веденням гірничих робіт, запобіганням аварійним ситуаціям.

2013-й – рік нагляду за суб’єктами АПК

У 2012 році рівень травматизму в АПК займає друге місце після вугільної галузі. У рамках вирішення даної проблеми буде розширена співпраця з Держсільгоспінспекцією та соціальними партнерами з питань профілактики виробничого травматизму на підприємствах АПК. Буде продовжена практика проведення комплексних перевірок груп суб’єктів господарювання окремих адміністративних районів, в яких допущено зростання травматизму, з наступним розглядом матеріалів перевірок на розширених нарадах за участю керівників райдержадміністрацій та підприємств. Протягом року будуть організовані та проведені семінари спільно із місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, громадськими організаціями, керівниками і спеціалістами з охорони праці сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств щодо безпеки проведення весняно-польових робіт.

Проблема несанкціонованого видобутку вугілля

У 2012 році виявлено 67 випадків несанкціонованого видобутку вугілля. За виявленими фактами до органів МВС, прокуратури і місцевого самоврядування надіслано 80 листів для відповідного реагування. Держгірпромнагляд переконаний, що ситуація на гірничих відводах діючих шахт покращується, однак ситуація на території закритих шахт і вільних площ залишається складною.

Опрацювання законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»»

Наразі ведеться робота з опрацювання законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» щодо визначення порядку застосування штрафних санкцій до юридичних та фізичних осіб» у частині, що направлена на сприяння дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства з охорони праці. Законопроект проходитиме процедуру погодження із зацікавленими органами і найближчим часом буде внесений на розгляд уряду.

Створення електронної ризикоорієнтованої бази даних суб’єктів господарювання й об’єктів виробництва з підвищеною небезпекою

У рамках реалізації Національного плану дій і зменшення адміністративного тиску на бізнес були переглянуті критерії, за якими оцінюються та розподіляються суб’єкти господарювання на відповідні ступені ризику. Данні критерії наберуть чинності найближчим часом. Створення електронної ризикоорієнтованої бази даних дозволить забезпечити більш ефективне планування наглядової діяльності та підвищення рівня організації державного нагляду.

Створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах хімічного комплексу України

Створення Єдиної системи доручено Національному науково-дослідному інституту промислової безпеки й охорони праці з залученням допомоги експертно-технічних центрів. Також Держгірпромнагляд наголошує на необхідності розробки відповідних програм від власників і роботодавців щодо зменшення у виробництві питомої ваги небезпечних речовин (хлору й аміаку), впровадження більш прогресивних технологій, систем контролю й оповіщення.

Проблема виконання газонебезпечних робіт у колодязях

Упродовж 2012 року під час виконання газонебезпечних робіт у колодязях отримали отруєння 11 працівників, у тому числі 10 – смертельно. Фіксується зростання кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, що сталися внаслідок токсичного отруєння робітників під час виконання робіт у колодязях. Спроможність підприємства організувати і виконувати роботи підвищеної небезпеки має бути визначена експертно-технічними центрами ще під час експертизи щодо можливості отримання дозволу на їх виконання.

Проблеми зношеності ліфтового господарства

Дана проблема надзвичайно важлива. Регіональні програми модернізації, ремонту та заміни ліфтів, що експлуатуються у житловому фонді всіх форм власності, відсутні або не виконуються. Протягом 2012 року в Україні замінений лише 161 ліфт, з яких 102 – у Києві, 45 – у Луганську, 14 – у Житомирі. В інших містах ця робота не проводиться взагалі.

Проблема зниження рівня травматизму на дорогах

З урахуванням кількості нещасних випадків на транспорті у минулому році, Держгірпромнагляд звернувся до Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, обласних і міських державних адміністрацій щодо узгодження спільних дій для підвищення державного нагляду за безпечною і безаварійною експлуатацією транспортних засобів. На ці звернення вже відреагували управління Державтоінспекції, державні адміністрації Донецької, Закарпатської, Харківської та ще восьми областей України.

Відновлення діяльності Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

У зв’язку зі змінами чинного законодавства, що відбулися у 2012 році, виникла необхідність приведення нормативно-правової бази для забезпечення функціонування Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Саме тому Держгірпромнагляд підтримує розгляд питання щодо відновлення діяльності Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення як дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України.

Виконання заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки

Проект Програми розроблений Держгірпромнаглядом, ухвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 3 грудня 2012 року і зареєстрований у Верховній Раді України. Відповідні регіональні програми діють майже в усіх адміністративно-територіальних областях (за винятком АР Крим, Києва, Київської, Одеської та Тернопільської областей). Заходи відповідних регіональних програм не фінансуються у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Черкаській областях. Незначні кошти виділяються у Хмельницькій та Полтавській областях.

У І кварталі 2013 року територіальним органам буде здійснений ґрунтовний аналіз стану промислової безпеки й охорони праці в регіоні. Враховуючи результати відповідного аналізу, буде ініційоване опрацювання проекту цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища, дія яких завершилась у 2011 і 2012 роках, або перегляд вже діючих.

Продовження роботи з підписання угод про співробітництво з облдержадміністраціями

Подібна співпраця дозволила об’єднати зусилля в реалізації державної політики в сфері охорони праці на регіональному рівні: прийняття узгоджених заходів щодо запобігання аваріям, нещасним випадкам на виробництві, проведення спільних перевірок та засідань колегій, міжвідомчих нарад, семінарів, створення робочих груп тощо. У 2012 році були укладені угоди з Івано-Франківською, Донецькою, Миколаївською, Сумською і Вінницькою облдержадміністраціями.

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика