Що чекати від нового Порядку?

Пропозиції про внесення змін до Порядку розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

У зв’язку з тим, що за час дії нового Порядку до державних органів надходило багато скарг і питань, наприкінці квітня Держгірпромнаглядом було ініційоване зібрання узгоджувальної наради щодо внесення змін до Порядку розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. На зібранні були вислухані попередні пропозиції зацікавлених сторін, що будуть систематизовані й узагальнені протягом усієї роботи комісії.

Пропозиції Держгірпромнагляду

1. Створити розділ «Загальні положення», в якому визначити конкретні поняття і терміни, що застосовуються у Порядку з метою попередження неправильного розуміння та двоякого тлумачення понять.

2. Збільшити строки подання повідомлення про нещасний випадок до 1 доби. Особливо для нещасних випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню.

3. Ввести новий пункт у формі повідомлення про нещасний випадок, де б роботодавець вказував членів комісії, яких надає для розслідування.

4. Строки проведення розслідування збільшити до 5 робочих днів для випадків загального травматизму і до 15 робочих днів – для спеціального розслідування.

5. Обмежити строки на подовження проведення розслідування до 30 календарних днів у випадку, коли комісія підприємства не встигає провести розслідування за 3 дні. Сьогодні немає обмежень на подовження строків.

6. Затвердити стандартну форму запрошення потерпілого і членів його родини до співпраці та форму протоколу зустрічі з потерпілим.

7. Створити форму протоколу відмови від підпису для членів комісії.

8. У зв’язки з тим, що не у всіх населених пунктах є місцева адміністрація, об’єднати два терміни: місцева адміністрація або органи місцевого самоврядування.

9. Для розслідування нещасних випадків, що сталися з фізичними особами, які забезпечують роботою себе самостійно, не зареєстровані у Пенсійному фонді та не вносять внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, ввести до складу комісії представника територіального органу інспекції праці за місцем настання нещасного випадку, що сприяв би встановленню факту трудових відносин.

10. Доповнити Порядок загальною вимогою з діловодства – подавати документи з прошивкою, пронумеровані, з підписом і печаткою.

11. Щодо пункту про те, що розслідуванню підлягають усі випадки незалежно від дати їх настання, пропонується обмежити цей строк моментом проголошення незалежності України. При наданні заяви потерпілим (або його родиною), необхідно надати підтверджуючий документ – лікарняні листи, свідчення свідків тощо.

12. Ввести дисциплінарну й адміністративну відповідальність членів комісії та голови комісії за недотримання вимог Порядку під час розслідування.

13. Ввести обмеження на видачу приписів Н-9 і у формі самого припису Н-9. Декларативний характер: «Пропоную провести повторне розслідування» замінити на «Вимагаю проведення повторного розслідування».

14. Лише голова комісії має здійснювати розподіл функцій між членами комісії.

15. Якщо випадок стався за кордоном і представники Держгірпромнагляду або Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві не мають можливості виїхати на місце нещасного випадку для проведення розслідування, доручати проведення розслідування представникам роботодавця.

16. У разі, коли комісією були допущені механічні помилки й описки у документації, не проводити повторного розслідування, а наказом органу, що створила комісія, внести зміни до документа і розіслати його в усі органи, які задіяні в розслідуванні.

17. Для потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, причетного до керування, не складати акти Н-1 протягом місяця і лише за наявності наданих матеріалів від ДАІ. Вилучити з Порядку форму Т-1.

18. У зв’язку з тим, що Держгірпромнагляд не бере участі в розслідуванні професійних захворювань та не здійснює їх облік, пропонується Порядок проведення розслідування професійних захворювань, гострих хронічних захворювань та отруєнь винести в окрему постанову. Це має бути окремий документ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

Пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1. Створення двох окремих процедур – розслідування нещасного випадку та розслідування профзахворювання і, відповідно, двох окремих документів.

2. Вилучити з Порядку таке поняття, як працівники, які «фактично допущені до роботи».

3. Відрегулювати і конкретизувати питання про раптове погіршення стану здоров’я внаслідок впливу шкідливих умов праці.

4. Ввести до Порядку процедуру повторного розслідування професійного захворювання.

5. Подовжити строки для надання повідомлення про нещасний випадок.

Пропозиції Федерації профспілок України

1. Якщо нещасні випадки, що сталися у відрядженні, пов’язувати з виробництвом, то варто пов’язувати з виробництвом також й ті, що сталися на шляху до і з робочого місця у випадку, якщо потерпілий користувався громадським транспортом.

2. У разі, коли всі члени комісії мають окрему думку, представники Держгірпромнагляду мають призначити нову комісію.

3. Передбачити у Порядку розділ «Загальні положення», в якому надати чіткі визначення всіх наявних термінів і понять, з метою виключення можливості їх неоднозначного тлумачення.

4. Строки повідомлення, які роботодавець надає відповідним органам про нещасний випадок, що підлягає спеціальному розслідуванню: а) протягом 3 годин з використанням засобів зв’язку (телефон/факс, електронна пошта); б) протягом доби – повідомлення на паперових носіях.

5. Включення до складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку, що стався з фізичною особою – підприємцем або особою, яка забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку, або з особою під час виконання робіт за цивільно-правовою угодою, представників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та територіальної інспекції праці за місцем настання нещасного випадку;

6. Збільшення строків проведення розслідування нещасних випадків: комісією підприємства (ФССНВВ) – протягом 5 робочих днів; комісією зі спеціального розслідування – протягом 15 робочих днів.

Пропозиції Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки й охорони праці

1. Направляти матеріали розслідувань також і до ННДІПБОТ.

2. Розробити спільно з усіма зацікавленими сторонами коментар до Порядку, де провести роз’яснення кожного з пунктів Порядку.

3. Вирішити проблему встановлення трудових відносин у випадку, коли потерпілий не був офіційно працевлаштований, шляхом обов’язкового страхування робітників за кошт роботодавця під час прийняття його на роботу.

4. Повернути форму звіту – акт нещасних випадків, що не пов’язані з виробництвом.

5. Проводити експертизу нещасного випадку зі смертельними наслідками за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а не за кошт роботодавця, щоб уникнути неправдивих звітів.

Пропозиції Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Збільшення строку надання повідомлення про нещасний випадок і строку проведення розслідування.

2. Конкретизувати визначення терміна «нещасний випадок». Якщо сталося вбивство, то як його класифікувати.

3. Вирішити питання про одноосібні селянські господарства до 2 га землі, що не підпадають під дію Порядку.

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика