Розслідування НВ: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРВУГЛЕБУД»

А.С. Єсипенко, завідувач лабораторії ДУ «ННДІПБОП»

П О Д І Я

Нещасний випадок зі смертельним наслідком стався з гірником очисного вибою К. під час видачі за допомогою монорейкового маневрового пристрою «ША-МАН-1У» деформованих елементів металевого аркового кріплення із тупика, що погашався, по 2 північному конвеєрному штреку пласта гор. 825 м на підприємстві приватної форми «Укрвуглебуд» (м. Димитрів Донецької області).

Потерпілий за нарядом помічника начальника дільниці Г. разом з гірником очисного вибою Ко. повинні були транспортувати матеріали та видавати на поверхню деформовані елементи металевого аркового кріплення.

Приступивши до виконання наряду, К. і Ко. розвантажили піддон з дошкою та профілем СВП. Потім підігнали пристрій «ША-МАН-1У» на ПК-97, де було складовано елементи деформованого аркового кріплення КМП-АЗК-15.3. Після завантажування арковим кріпленням двох піддонів вони почали за допомогою маневрового пристрою «ША-МАН-1У» транспортувати матеріали по 2 північному конвеєрному штреку k5 гор. 825 м. Управління маневровим пристроєм здійснював К., а Ко. перебував позаду маневрового пристрою.

Під час транспортування внаслідок неякісного фіксування елементів аркового кріплення один із елементів зсунувся і став виступати за габарити піддону приблизно на 0,27 м. Під час проходження піддонів біля дробарки ДШМ-1 елемент кріплення, який виступав, зачепився за кришку електродвигуна дробарки ДШМ-1. К. зупинив маневровий пристрій і після його повної зупинки намагався вивільнити цей елемент аркового кріплення.

В цей час гірничий майстер Кон. дав команду на запуск скребкового конвеєра ПТК1000. Гірник очисного вибою А. виконав цю команду. При цьому запустився конвеєр ПТК-1000, а разом з ним, як це передбачено за технологією, і дробарка ДШМ-1. Незважаючи на попереджувальний звуковий сигнал і початок роботи ПТК1000 та дробарки ДШМ-1, К. продовжував штовхати піддон, щоб вивести елемент аркового кріплення із зачеплення із кришкою електродвигуна дробарки. Оскільки маса завантаженого піддона була значною, інерційною силою піддона К. зіштовхнуло з борта конвеєра і він впав на працюючу лінію ПТК-1000.

Ко. побачив це і дав світловий сигнал на зупинку конвеєра. А. зупинив конвеєр ПТК-1000. Але тяговий ланцюг конвеєра вже затягнув потерпілого в зону дії робочого органа дробарки ДШМ-1, де він зазнав несумісних із життям травм.

Ко. доповів про випадок гірничому майстру Кон., який сповістив гірничого диспетчера. Гірничий диспетчер викликав на підприємство оперативний взвод 10 ВГРЗ.

Тіло потерпілого без ознак життя було витягнуто з робочого органа дробарки ДШМ-1 і відправлено до Красноармійського відділення судово-медичної експертизи.

ПОРУШЕНО

Правила безпеки у вугільних шахтах:

 п. 1 гл. 5. роз. ІV. Працівник шахти зобов’язаний:

виконувати тільки роботи, що належать до отриманого завдання і його обов’язків, за винятком випадків виникнення загрози аварії, здоров’ю або життю працівників;

виконувати першочергові перед іншими роботи з усунення виявлених або наявних порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

знати і виконувати вимоги технічних документів (ТПД, паспортів, інструкцій) і нормативних актів з охорони праці, що стосуються його професії;

дотримуватися вимог цих Правил, трудового (колективного) договору (угоди);

знати і виконувати вимоги керівництв (інструкцій) з експлуатації машин, обладнання та виробів у межах своєї професії (посади) на робочому місці, що обслуговуються ним;

знати ПЛА щодо свого робочого місця, сигнали аварійного оповіщення, правила поведінки під час аварій, запасні виходи, місця розташування засобів протиаварійного захисту і самопорятунку та вміти ними користуватися;

проходити медогляд, навчання, інструктажі та перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони праці;

вживати заходів щодо усунення небезпечних виробничих ситуацій;

повідомляти про помічені чи виявлені небезпеки безпосередньому керівнику робіт або гірничому диспетчеру;

знати прийоми надання першої допомоги згідно з програмою навчання та вміти надавати її потерпілим під час нещасних випадків;

співпрацювати з керівництвом шахти у забезпеченні та організації безпечних і здорових умов праці.

п. 5 гл. 2. роз. ІV. У проектах, інструкціях, керівництвах та інших документах на гірничошахтне обладнання, що випускається, мають бути вказані значення параметрів створюваних ним НШВЧ у разі недотримання правил і норм його експлуатації. При нормальних (штатних) режимах роботи машини та обладнання не повинні становити небезпеку і шкодити працівникам.

Нормовані параметри шкідливості повинні витримуватись протягом усього періоду експлуатації обладнання, у тому числі і після капітального ремонту.

п. 15. гл. 5. роз. ІV. Керівники шахти і дільниць (служб) зобов’язані систематично в різні зміни відвідувати підземні роботи та здійснювати контроль за станом гірничих виробок, безпечним веденням робіт і негайно вживати заходів щодо усунення порушень Правил. Якщо усунення порушень без застосування спеціальних заходів неможливе або існує загроза життю та здоров’ю працівників, роботи мають бути припинені, працівники виведені в безпечне місце. Про це повідомляється керівнику зміни і гірничому диспетчеру, які повинні запровадити дії щодо усунення НШВЧ, передаварійних (аварійних) ситуацій із застосуванням спеціальних, затверджених головним інженером шахти, заходів, що гарантують безпеку працівників. Небезпечні місця (зони) відгороджуються заборонними знаками.

п. 19 гл. 1 роз. IV. На всі види робіт та операцій повинна бути ТПД, яка затверджується директором або головним інженером шахти. У ТПД повинен передбачатися комплекс технічних і санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечує нормальні умови праці та збереження здоров’я працівників шляхом запобігання або обмеження несприятливої дії НШВЧ, зниження ризику розвитку професійної і виробничо обумовленої захворюваності.

Посадова інструкція начальника дільниці ПрАТ «Укрвуглебуд», затверджена директором 15.01.2012 р.:

 п. 2.4. Організовує і забезпечує видобуток вугілля, монтаж, демонтаж, доставку обладнання і матеріалів, а також інших робіт, передбачених виробничими завданнями, в строгій відповідності до інструкцій з охороні праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Посадова інструкція помічника начальника дільниці ПрАТ «Укрвуглебуд», затверджена директором 15.01.2012 р.:

п. 2.13. Забезпечує виконання відповідно із затвердженими паспортом заходів щодо охорони праці і безпеки робіт.

Посадова інструкція гірничого майстра ПрАТ «Укрвуглебуд», затверджена директором 15.01.2012 р.:

п. 2.1. Організовує і забезпечує виконання змінних завдань згідно з нарядом відповідно до паспорта й інших нормативних документів

п. 5.7. Забезпечує безпеку ведення всіх робіт в керованій ним зміні.

п. 5.8. Відповідає за допущені аварії і випадки виробничого травматизму в керованій ним зміні.

НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО

Нещасний випадок на виробництві в ПрАТ «Укрвуглебуд» став можливим у результаті недоліків в організації і проведенні робіт з охорони праці, а також порушення вимог безпеки під час проведення робіт з транспортування матеріалів та видачі на поверхню деформованих елементів металевого аркового кріплення.

Вивчивши обставини нещасного випадку, матеріали розслідування, оглянувши місце нещасного випадку, опитавши свідків, комісія прийняла рішення, що:

В. о. начальника дільниці №1 ВП ПрАТ «Укрвуглебуд» не забезпечив:

• належний контроль за підлеглими, які забезпечують безпечне ведення робіт, чим порушив вимоги:

п. 15 гл. 5 роз ІV Правил безпеки у вугільних шахтах;

п. 2.4 Посадової інструкції начальника дільниці.

Помічник начальника дільниці №1 ВП ПрАТ «Укрвуглебуд» не забезпечив:

• належний контроль за безпечним веденням робіт на дорученій йому дільниці, чим порушив вимоги:

п. 15 гл. 5 роз. ІV Правил безпеки у вугільних шахтах;

п. 2.13 Посадової інструкції помічника начальника дільниці.

Гірничий майстер дільниці №1 ПрАТ «Укрвуглебуд» не забезпечив:

• достатній контроль за безпечним веденням робіт у зміні,  не виконав посадові обов’язки, що проявилось у незадовільному контролі за виконанням робіт із транспортування матеріалів за допомогою маневрового пристрою, чим порушив вимоги:

п. 15 гл. 5 роз. ІV Правил безпеки у вугільних шахтах;

пп. 2.10, 5.7, 5.8 Посадової інструкції гірничого майстра.

Гірник очисного вибою 5 розряду ВП не дотримав:

заходів особистої безпеки під час виконання наряду, чим порушив вимоги:

п. 1 гл. 5 роз. ІV Правил безпеки у вугільних шахтах.

На підставі викладеного вище комісія пропонує директору ПрАТ «Укрвуглебуд»:

• в. о. начальника дільниці №1 ВП ПрАТ «Укрвуглебуд» притягти до дисциплінарної відповідальності;

• помічника начальника дільниці №1 ВП ПрАТ «Укрвуглебуд» притягти до дисциплінарної відповідальності;

• гірничого майстра дільниці №1 ВП ПрАТ «Укрвуглебуд» притягти до дисциплінарної відповідальності.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика