Розслідування НВ: Стахановська виробнича дільниця ТОВ фірми «ЕКОЛОГІЧНА ІНІЦІАТИВА»

А. Єсипенко, завідувач лабораторії ДУ «ННДІПБОП»

ПОДІЯ

Нещасний випадок зі смертельним наслідком стався з плавильниками СВД ТОВ фірми «Екологічна ініціатива» С. та Х. під час виконання плавильних робіт на електрошлаковій тигельній печі (м. Алмазна, Луганська область).

Плавильники С. та Х. отримали завдання від майстра Т. на виконання плавильних робіт на електрошлаковій тигельній печі №7.

По закінченні п’ятої плавки плавильник С. по рейковій колії вручну підкотив візок з виливницею. Плавильник Х. підняв електрод, зняв робочу напругу, вимкнув джерело живлення і почав проводити злив шлаку у підготовлену виливницю. Після зливу шлаку плавильники С. і М. відкотили візок за допомогою металевої штанги довжиною 2,5 м. Потім С. зняв виливницю зі шлаком за допомогою електротельфера та встановив на візок заздалегідь підготовлену іншу виливницю, призначену для зливу металу.

Плавильник Х. для випуску металу з печі у виливницю здійснив нахил корпусу печі. Метал на ливарне поле не потрапляв і через край виливниці не переливався. Плавильник Х. привів піч у вертикальне положення. У цей час плавильник С. здійснив спробу самостійно відкотити виливницю, внаслідок чого стався виплеск металу у бік печі, де був плавильник Х., а потім у зворотному напрямку у бік плавильника С. Рідкий метал потрапив на ливарне поле, на якому була волога, що утворилася внаслідок руйнування трубопроводу зворотного водоохолодження печей. При цьому рідкий метал з’єднався з вологою, що призвело до різкого викиду пару, залишків металу та шлакового піску.

Майстер цеху Т. у момент викиду знаходився у кімнаті майстрів. Почувши хлопок, він вибіг з кімнати і побачив, що С. та Х. вибігають з цеху, зриваючи з себе залишки тліючого одягу. Майстер допоміг потерпілим скинути залишки одягу, надав їм першу медичну допомогу, викликав швидку медичну допомогу та повідомив випадок начальника цеха та директора підприємства. Каретою швидкої медичної допомоги потерпілі були доправлені до Першої міської лікарні м. Стаханова. Плавильник С. помер внаслідок отриманих травм.

ПОРУШЕНО

1. Ст. 14 Закону України «Про охорону праці» – обов’язки працівника щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Працівник зобов’язаний:

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник безпосередню відповідає за порушення зазначених вимог.

2. Правила охорони праці у металургійній промисловості:

– п. 1.14 розділу III. Постійний контроль за виконанням вимог інструкцій та вказівок щодо безпечних методів і прийомів роботи здійснюється відповідальною або посадовою особою, на яку покладено виконання цих обов’язків або функцій;

– п 2.4. розділу VII Не допускається наявність вологи на робочих майданчиках плавильних агрегатів і в інших місцях можливого попадання розплавленого металу і шлаку, а також у приямках конверторів, штейнових і шлакових траншеях.

3. Правила охорони праці на феросплавному виробництві:

– п. 1 розділу III. Експлуатація плавильних агрегатів при наявності течі води з системи водоохолодження не допускається. Наявність вологи в місцях можливого дотику з розплавленим металом або шлаком не допускається.

4. Інструкція з охорони праці для плавильника феросплавів №46:

– п. 3.5.2. При зливі шлаку або металу не допускається попадання шлаку або рідкого металу на ливарне поле;

– п. 3.6.2. Перед зливом металу та шлаку, плавильник зобов’язаний переконатися в тому, що виливниця суха і прогріта. При роботі необхідно слідкувати за станом ливарного поля (воно повинно бути сухим та прогрітим).

5. Система управління охороною праці на Стахановській виробничій дільниці ТОВ фірми «Екологічна ініціатива»:

– п. 9.16.13 Майстер цеху забезпечує дотримання підлеглими працівниками вимог стандартів, правил, норм та інструкцій з охорони праці, вимог безпеки при проведенні технологічних процесів, правильне використання ними засобів індивідуального захисту.

6. Посадова інструкція майстра цеху ЕШП:

– п. 2.8. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисциплін, суворе виконання ними правил і норм з охорони праці та техніки безпеки.

7. Посадова інструкція енергетика цеху ЕШП:

– п. 2.3. Енергетик здійснює технічний нагляд за правильною та безпечною експлуатацією, а також утримання систем охолодження плавильних установок, насосного, вентиляційного устаткування дільниці електрошлакового переплаву та ливарного цеху і періодично проводить їх випробування та наладку з метою підвищення ефективності й безпеки роботи.

НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО

Нещасний випадок на виробництві в цеху електрошлакового переплаву СВД ТОВ фірми «Екологічна ініціатива» стався внаслідок недоліків в організації та проведенні робіт з охорони праці, а також порушення вимог безпеки під час виконання плавильних робіт на електрошлаковій тигельній печі.

Вивчивши обставини нещасного випадку, матеріали розслідування, оглянувши місце нещасного випадку, опитавши свідків, комісія дійшла висновку, що:

1. Майстер цеху електрошлакового переплаву СВД ТОВ фірми «Екологічна ініціатива» не забезпечив:

• виконання вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці»;

• виконання вимог п. 1.14 розділу ІІІ, п. 2.4. розділу VII «Правил охорони праці у металургійній промисловості»;

• п. 9.16.13 Системи управління охороною праці на СВД ТОВ фірми «Екологічна ініціатива»;

• п. 2.8 Посадової інструкції майстра цеху електрошлакового переплаву.

2. Енергетик цеху електрошлакового переплаву СВД ТОВ фірми «Екологічна ініціатива» не забезпечив:

• виконання вимог п. 1 розділу III «Правил охорони праці на феросплавному виробництві»;

• виконання вимог п. .3 Посадової інструкції енергетика цеху електрошлакового переплаву.

3. Плавильники цеху електрошлакового переплаву СВД ТОВ фірми «Екологічна ініціатива» С. і Х. не забезпечили:

• виконання вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці»;

• виконання вимог п. 3.5.2, п. 3.6.2 Інструкції з охорони праці для плавильника феросплавів №46.

Комісія зустрілася з родинами потерпілих плавильників СВД ТОВ фірми «Екологічна ініціатива» С. і Х., ознайомила їх з матеріалами розслідування, роз’яснила права відповідно до законодавства, розглянула питання соціального-матеріального характеру.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика