Держгірпромнагляд: офіційні роз’ясненя щодо Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності»

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула лист журналу «Промислова безпека» від 15.07.2013 року №16/07/13 та повідомляє.

Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З 1 липня 2013 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності».

Зазначеним Законом були внесені зміни до норм Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», згідно з якими передбачено, що на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування, орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», сьогодні такими заходами реагування Держгірпромнагляду є видання роботодавцям обов’язкових для виконання приписів про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

При цьому необхідність підтвердження адміністративним судом обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання зазначених заходів реагування законом не визначено.

Отже, законодавством України визначено пряму норму щодо необхідності органу державного нагляду звернення до адміністративного суду із позовом на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, та які передбачають підстави для повного або часткового зупинення виробництва.

Процедура та механізм звернення органів державного нагляду до окружного адміністративного суду, порядок їх розгляду та виконання рішення суду визначено нормами Кодексу України про адміністративне судочинство, що є обов’язковими для всіх учасників процесу, в тому числі для Держгірпромнагляду.

Відповідно до Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки й охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого наказом Міністерства надзвичайних ситуації України від 11.08.2011 року №826, під загрозою життя та здоров’я працюючих мається на увазі виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об’єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, що може призвести до смертельних наслідків.

Щодо питання про проведення експертизи у разі тимчасової зупинки, повідомляємо, що нормами Законів Україні «Про охорону праці» та «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» поняття «тимчасова зупинка» не передбачено.

 

Заступник голови

Держгірпромнагляду                                                            С. Дунас

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика