Новини законодавства: липень-серпень 2013 року

НОВИНИ

Липень-серпень 2013 року

Назва документа

Орган, що розробив документ

Головне у документі

Закон України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі зі сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» Верховна Рада України Набув чинності 17.10.2013

Закон регулює відносини, що пов’язані з погашенням заборгованості державних підприємств вугільної галузі зі сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Дія даного Закону поширюється на вугледобувні, шахтовугледобувні підприємства, шахти, відокремлені підрозділи зазначених підприємств (шахт), що мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами та належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України або є господарськими товариствами, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, які є страхувальниками відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та до 1 січня 2011 року перебували на обліку Фонду як платники страхових внесків.

Погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі зі сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду, у тому числі встановленої судовими рішеннями, здійснюється шляхом розстрочення.

Договір про розстрочення заборгованості укладається між державним підприємством вугільної галузі та відділенням виконавчої дирекції Фонду у порядку та за формою, встановленими правлінням Фонду.

Договір про розстрочення заборгованості підлягає розірванню у разі, якщо державне підприємство вугільної галузі:

– не виконує умов договору про розстрочення заборгованості;

– ліквідується;

– визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку;

– включено до Державної програми приватизації як об’єкт, що підлягає приватизації;

– включено до переліку об’єктів паливно-енергетичного комплексу державної власності, що передаються в оренду чи концесію.

Зазначеним Законом вносяться відповідні зміни до:

– Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

– Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.05.2013 року №278 «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Держгірпромнагляд

Набув чинності 19.07.2013

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2013 року №926/23458.

З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань 23 вересня 1980 року №269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80), що не враховували всіх питань правового регулювання відносин, які виникають під час забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інших засобів індивідуального захисту при виконанні ними робіт на об’єктах нафтопереробної промисловості.

Нова редакція Норм розроблена з урахуванням чинних нормативно-правових актів з охорони праці, сучасних вимог до забезпечення засобами індивідуального захисту.

Норми поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, виробнича діяльність яких пов’язана з виробництвом продуктів нафтоперероблення.

Норми є обов’язковими для роботодавців та працівників, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення, що включає виробництво моторних палив, дистилятів, мастильних олив та консистентних мастил з нафти, продуктів для нафтохімічної промисловості й інших нафтопродуктів.

Зазначеним документом встановлені норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на всіх стадіях технологічного процесу таких виробництв нафтопереробної промисловості:

– виробництво синтетичного спирту;

– виробництво синтетичного каучуку, виробництво хлорпренового, ізопренового, спиртового, бутилового й інших синтетичних каучуків;

– виробництво толуолу;

– виготовлення маслофільтрів;

– виробництво мастил на основі органічного синтезу;

– допоміжні виробництва і професії;

– склади сировини і готової продукції;

– антикорозійні цехи (відділення);

– газорятувальні станції;

– переробка нафти і газу. Виробництво синтетичного рідкого палива. Деемульсація і переробка твердого палива;

– лабораторії;

– виробництво дифенілолпропану;

– виробництво дифенілоксиду;

– магістральний трубопровід (етиленопровід);

– загальні професії

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05.07.2013 року №438 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міненерговугілля України від 11 лютого 2013 року №48»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Набув чинності 26.07.2013

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.07.2013 року №1172/23704.

Відповідно до наказу, визнається таким, що втратив чинність, наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11 лютого 2013 року №48 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм забезпечення шахтними вогнегасниками», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року №512/23044

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2013 року №388 «Про організацію нагляду (контролю) за виданими технічними умовами на приєднання»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Набув чинності 26.07.2013

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.07.2013 року №1171/23703.

Наказом зобов’язуються керівники електропередавальних організацій забезпечити надання до державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Кримському регіоні, областях, містах Києві та Севастополі, інформації щодо приєднань електроустановок до електричних мереж, у строк до 10 числа місяця наступного за звітним за формою, наведеною у додатку до цього наказу.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика