Розслідування НВ: виробничий структурний підрозділ «Шахтоуправління ім. Героїв космосу» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

А. С. Єсипенко, завідувач лабораторії ДУ «ННДІПБОП»

ПОДІЯ

Нещасний випадок зі смертельним наслідком стався з електрослюсарями підземними К. і Б. під час проведення планово-попереджувальних робіт та робіт із забезпечення просування вибою 143 збірного штреку Виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу» ПАТ «ДТЕК павлоградвугілля» (м. Павлоград, Дніпропетровська область).

Начальник дільниці підготовчих робіт №4 Гусенцов В. Д. видав ланці робітників дільниці підготовчих робіт №4 у складі 13 чоловік (2 машиністи гірничих виїмкових машин, 6 прохідників, 4 електрослюсаря підземних і 1 МПУ) наряд на виконання планово-попереджувальних робіт і робіт із забезпечення просування вибою 143 збірного штреку.

На початку зміни у виробці за запобіжним бар’єром №1 знаходилася одна вагонетка УВГ-3,3, завантажена відрізками спецпрофілю, що призначалися для запланованого монтажу приводу ДКНУ. Партія порожніх вагонеток ВДК-2,5 у кількості п’яти штук (замість передбачених технологічним паспортом трьох), знаходилася за запобіжним бар’єром №2, на головному конвеєрному штреку пласта Сі, що використовувався для розвантаження вагонеток.

Робітники розвантажили спецпрофілі з вагонетки УВГ-3,3. Потім на розвантаження була поставлена ще одна вагонетка УВГ-3,3, завантажена сіткою-затяжкою і дерев’яною затяжкою.

Після розвантаження цих вагонеток бригадир прохідників Вишняков А. О. прийняв рішення використати дві порожні вагонетки УВГ-3,3 для завантаження в них гірничої маси після зачистки виробки. За допомогою відрізків ланцюга він зчепив рухомий склад з п’яти вагонеток ВДК-2,5 і двох УВГ-3,3. Після зчеплення склад лебідкою JIB-25 був піднятий у вибій (запобіжний бар’єр №4 після підйому складу був опущений). Після завантаження складу було піднято запобіжний бар’єр №4 і лебідкою ЛB-25 опущено його на 30 м вниз. У місці зупинки рухомого складу були встановлені гальмові башмаки під задню колісну пару останньої (п’ятої вагонетки) ВДК-2,5 для завантаження відвідних блоків, що призначені для підтримання канату надґрунтової дороги. У цей час прохідник Вишняков А. О. відкрив запобіжний бар’єр №3 і попрямував у сторону заїзду виробки для очікування прибуття складу на нижній приймально-відправний майданчик.

Прохідник Бондаренко З. О. прибрав гальмівні башмаки з-під коліс вагонетки і попрямував на верхній приймально-відправний майданчик. Сталося розчеплення складу, в результаті чого дві вагонетки УВГ-3,3 почали некерований рух від вибою вниз виробкою з середнім нахилом до 0,064‰.

У районі ПК-1 електрослюсарі підземні Гріненко A. M., К. і Б. проводили монтаж трійника на трубопроводі стислого повітря. Вагонетки збили запобіжний бар’єр №2. Рухаючись по інерції, вони зійшли з рейкової колії та перекинулися на бік на закругленні рейкової колії. По стороні більшого закруглення виробки бігли К. і Б. з метою сховатися від вагонеток, що рухались. Унаслідок сходу вагонеток з рейкової колії та їх прокиду на бік, електрослюсарі К. і Б. були ними смертельно травмовані.

ПОРУШЕНО

Закон України «Про охорону праці»:

1.     Ст. 13. Управління охороною праці й обов’язки роботодавця

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці:

– створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

– розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

– забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

– впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації й автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

– забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

– забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

– організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання й устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

– розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), а також встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами й актами підприємства з охорони праці;

– здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

– організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

– вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

2. Ст. 14. Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Працівник зобов’язаний:

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

3. Гірничий закон України.

Ст. 41. Робітники гірничого підприємства зобов’язані:

– знати і виконувати вимоги гірничого законодавства і технічної документації в межах виконуваних робіт, правил поведінки в небезпечних умовах, правил експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва;

– не створювати небезпеки своїми діями або бездіяльністю життю і здоров’ю людей.

4. Правила безпеки у вугільних шахтах (НПАОП 10.0-1.01-10):

– п. 16. гл. 5. р. IV. Начальник ділянки або його заступник (помічник) зобов’язаний відвідувати кожне робоче місце на ділянці не менше одного разу на добу, а змінні керівники робіт (гірничі майстри) ділянки – не менше двох разів за зміну. Вони зобов’язані вживати заходів з усунення помічених порушень, а у разі загрози життю і здоров’ю робітників – зупиняти ведення робіт;

– 19 ґ), гл. 1. р. VII. 19. При перевезенні вантажів дозволяється формування рухомих складів із вагонеток лише з однотипними сценками.

5. Положення «Про нарядну систему ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 4.20. Контроль за організацією і функціонуванням нарядної системи в зміні по шахті, кількістю всіх працюючих на робочих місцях та забезпеченням безпечних умов праці здійснює начальник зміни виробничої служби, який координує роботу в зміні в цілому.

6. Положення про ділянку підготовчих робіт №4 ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 3.5.11. Забезпечує виконання всіх робіт відповідно до технічної документації (паспорти, технологічні схеми, інструкції тощо);

– п. 3.14. Контролює умови й охорону праці, ведення робіт на ділянці відповідно до технічної документації, правил і норм безпеки під час відвідування гірничих виробок згідно з нормативом.

7. Посадова інструкція заступника начальника ділянки підготовчих робіт №4 ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 2.4.1. Забезпечує виконання всіма робітниками ділянки робіт технологічного циклу з проходження гірничих виробок з дотриманням нормативно-правових актів, правил і норм безпеки й охорони праці;

– п. 2.4.11. Забезпечує виконання всіх робіт відповідно до технічної документації (паспорти, технологічні схеми, інструкції тощо);

– п. 2.13. Контролює умови й охорону праці, ведення робіт на дільниці відповідно до технічної документації, правил і норм безпеки при відвідуванні гірничих виробок згідно з нормативом.

8. Посадова інструкція механіка дільниці підготовчих робіт №4 ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 2.1.1. Забезпечує безперебійну і безпечну роботу гірничих машин, обладнання, захисних систем та вимірювальних пристроїв на ділянці й дотримання нормативних документів їх використання.

9. Посадова інструкція гірничого майстра ділянки підготовчих робіт №4 ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 2.1.1. Забезпечує безаварійну і безпечну роботу на всіх технологічних лініях (процесах) у зміні на ділянці відповідно до наряду (змінному завданню);

– п. 2.1.2. Забезпечує належне утримання й експлуатацію відповідно до нормативно-технічної документації гірничих виробок, забоїв, машин, механізмів, обладнання, апаратури);

– п. 2.1.5. Забезпечує високу виробничу дисципліну, кваліфікацію, навчання і відповідальність робітників;

– п. 2.5.1. Протягом зміни не менше двох разів обстежує кожне робоче місце з обов’язковим контролем якості та безпечності виконуваних робіт;

– п. 2.5.8. Протягом зміни контролює дотримання бригадирами, ланковими і робітниками пилогазового режиму, всіх технологічних норм і вимог.

10. Посадова інструкція гірничого майстра ділянки вентиляції та техніки безпеки №2 ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 2.6.1. Забезпечує першочергове (щодо інших робіт) усунення порушень техніки безпеки, небезпечних і шкідливих явищ;

– п. 2.6.4. Забезпечує достовірну інформацію гірничому диспетчеру, керівникам ділянок про стан умов охорони праці на ділянках.

11. Посадова інструкція провідного гірничого інженера з гірничих робіт, затверджена директором «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 3.12. Виконує вимоги Закону України «Про охорону праці», системи управління охороною праці на вугільних підприємствах щодо вжиття заходів з усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю.

12. Посадова інструкція начальника зміни служби охорони праці ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 2.6. Основними задачами начальника зміни є організація і контроль проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та інших випадків загрози життю і здоров’ю робітників).

13. Посадова інструкція завідувача гірничими роботами ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв Космосу»:

– п. 2.21. Контролює:

а) виконання вимог нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами і механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва;

б) роботи з проведення, ремонту гірничих виробок відповідно до правил, норм, стандартів та інструкцій ТБ і виробничої санітарії;

в) виконання ділянками робіт технологічного циклу з проведення, ремонту й гасіння гірничих виробок, оброблення і кріплення сполучень з дотриманням нормативно-правових актів, правил, норм безпеки й охорони праці.

14. Інструкція №3 з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки в шахті машиніста гірничих виїмкових машин (прохідницькі роботи):

– п. 1.11. Машиніст гірничих виїмкових машин зобов’язаний:

а) слідкувати протягом зміни за безпечним станом робочого місця, машин, обладнання, кабельної продукції;

б) не наражати на небезпеку своє життя, а також життя і здоров’я інших людей.

15. Інструкція №4 з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки в шахті проходчика:

– п. 1.11. Проходчик зобов’язаний:

а) знати і дотримуватися вимог з охорони праці, що передбачені законодавством України, трудовим (колективним) договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та інструкції;

б) знати і виконувати вимоги нормативних актів і технічних документів з безпечної технології робіт та охорони праці, що стосуються його професії та робочого місця;

б) не допускати ризик, молодецтва і дій, що можуть призвести до нещасного випадку;

в) здійснювати роботи з ремонту гірничих виробок в суворій відповідності з правилами, нормами, стандартами й інструкціями ТБ і виробничої санітарії;

г) выполнение участками работ технологического цикла по проведению, ремонту, перекреплению и погашению горных выработок, разделке и креплению сопряжений, с соблюдением нормативно-правовых актов, правил, норм безопасности и охраны труда.

НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО

Нещасний випадок на виробництві в ВСП «Шахтоуправління імені Героїв Космосу» став можливим в результаті недоліків в організації і проведенні роботи з охорони праці, а також порушення вимог безпеки під час виконання робіт з проведення планово-попереджувальних робіт та робіт по забезпеченню просування вибою 143 збірного штреку.

Вивчивши обставини нещасного випадку, матеріали розслідування, оглянувши місце нещасного випадку, опитавши свідків, комісія прийняла рішення, що:

Начальник дільниці підготовчих робіт № 4 Гусенцов В.Д. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 3.5.11., п. 3.14. «Положення про дільницю підготовних робіт № 4».

Заступник начальника дільниці підготовчих робіт № 4 Гаркуша О.О. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 16. Гл. 5. P. IV. «Правил безпеки у вугільних шахтах»;

п. 2.4.11., п. 2.13., п. 2.4.1. «Посадової інструкції заступника начальника дільниці підготовчих робіт № 4».

Механік дільниці підготовчих робіт № 4 Смірнов Ю.М. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 2.1.1. «Посадової інструкції механіка дільниці підготовних робіт № 4».

Завідуючий гірничими роботами з проведення та ремонту гірничих виробок Ганницький А.С. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 2.21. «Посадової інструкції завідуючого гірничими роботами».

Ведучий гірничий інженер з гірничих робіт Заскалета О.М. не забезпечила дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 3.12. «Посадової інструкції ведучого гірничого інженера з гірничих робіт».

6.2.11. Начальник зміни виробничої служби № 2 Хоменко О.В. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 4.20. Положення «Про нарядну систему ВСП «Шахтоуправліннґ імені Героев Космоса»;

Начальник зміни з охорони праці Лихоманов В.Г. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 2.6. «Посадової інструкції начальника зміни служби охорони праці».

Гірничий майстер дільниці вентиляції та техніки безпеки Стеценко С.О. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 2.6.1., п. 2.6.4. «Посадової інструкції гірничого майстра дільниці вентиляції та техніки безпеки № 2».

Виконуючий обов’язки гірничого майстра дільниці підготовчих робіт № 4 Галас С.П. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 13 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 17. Гл. 1. P. IV. «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10;

п. 2.1.1., п. 2.1.2., п. 2.1.5., п. 2.5.1., п. 2.5.8. «Посадової інструкції гірничого майстра дільниці підготовчих робіт № 4».

Прохідник дільниці підготовчих робіт № 4 Вишняков А.О. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 14 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 19 г). Гл. 1. P. VII. «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10;

п. 1.11. «Інструкції № 4 з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки у шахті прохідника».

Прохідник дільниці підготовчих робіт № 4 Бондаренко З.О. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 14 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 19 г). Гл. 1. P. VII. «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10;

п. 1.11. «Інструкції № 4 з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки у шахті прохідника».

Прохідник дільниці підготовчих робіт № 4 Кудінов І.О. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 14 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 19 г). Гл. 1. P. VII. «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10;

п. 1.11. «Інструкції № 4 з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки у шахті прохідника».

Машиніст гірничих виїмкових машин дільниці підготовчих робіт № 4 Кривсун О.Л. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 14 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 19 г). Гл. 1. P. VII. «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10;

п. 1.11. «Інструкції № 3 з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки у шахті машиніста гірничих виїмкових машин (прохідницькі роботи)».

Машиніст гірничих виїмкових машин дільниці підготовчих робіт № 4 Костенко О.В. не забезпечив дотримання вимог:

ст. 14 «Закону України про охорону праці»;

ст. 41 Гірничого закону України;

п. 19 г). Гл. 1. P. VII. «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10;

п. 1.11. «Інструкції № 3 з охорони праці, безпечного виконання робіт і поведінки у шахті машиніста гірничих виїмкових машин (прохідницькі роботи)».

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика