Держпраці порушує засади конкуренції на ринку послуг

Державна регуляторна служба погодилася з позицією Федерації роботодавців України про невідповідність наказу Держгіпромнагляду №16 від 20.12.2006 р. чинному законодавству та прийняла рішення про його визнання таким, що втратив чинність. Відповідну процедуру повинно проводити Мінсоцполітики. Передісторія цього рішення, яке лобіювала ФРУ, наступна.

Наприкінці вересня 2017 року Федерація звернулася до голови Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної з проханням зупинити дію наказу Держгірпромнагляду №16 від 20.12.2006 р. Зазначеним наказом затверджено Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки. Згідно документу саме Держпраці (колишній Держгірпромнагляд) має повноваження на встановлення порядку відповідної атестації та допуску фахівців для проведення технічного огляду (обстеження) устаткування підвищеної небезпеки.

Ця норма, на думку експертів ФРУ, яка підтримала відповідні звернення до неї суб’єктів господарювання на ринку експертних послуг, порушує Конституцію, Господарський Кодекс, Закон «Про захист економічної конкуренції» та принципи державної регуляторної політики, визначені Законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Крім того, як зазначає директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності ФРУ Наталія Гостєва, таких повноважень не передбачено ані Законом «Про охорону праці», ані Положенням про Державну службу з питань праці, затвердженим постановою Кабміну №96 від 11.02.2015 р. Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Отже посадові особи Держпраці перевищили свої повноваження та порушують вимоги ст. 19 Основного Закону.

Варто також зауважити, що на сьогодні перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування керівників, професіоналів та фахівців здійснюється відповідно до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Мінпраці та Міносвіти №127/151 від 26.03.2001р. Але всупереч його нормам Порядком атестації встановлено виключне право ДП «Головний навчально-методичний центр» Держгірпромнагляду (зараз – Держпраці) на здійснення навчання фахівців та відмову в його проходженні, а з погодження навчальних планів та програм. Як зауважує Наталія Гостєва, відповідно до частини другої ст. 15 Закону «Про захист економічної конкуренції» дії Держпраці з надання преференцій ДП є антиконкурентними.

Крім того, такі дії Держпраці не узгоджуються з вимогами ч. 3 ст. 18 Господарського Кодексу, відповідно до якої органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності, чи запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством.

Відповідно, Федерація наполягала на визнанні наказу Держгірпромнагляду №16 таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики, як це і було зроблено ДРС за нашим зверненням. «До 22 лютого 2018 року очікуємо на виконання рішення та скасування Мінсоцполітикою зазначеного акту», — зазначила Наталія Гостєва. – Хочу також нагадати, що у разі невиконання рішення ДРС, дія регуляторного акта зупиняється наступного дня з дня закінчення строку його виконання».

Источник: http://fru.ua

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика